ПОЧЕТНА 2018-03-23T02:28:51+00:00
Loading...

Одговорност

И покрај Вашата желба и труд да ги држите Вашите работи под Ваша контрола и сигурност, секогаш постои можност за појава на грешка. Ако притоа […]

Осигурување на земјоделие

Одберете безбедна иднина – осигурете ги вашите посеви, плодови и животни.

Голем дел од територијата на Република Македонија е прекриен со обработлива земја, што претставува основен […]

Осигурување на посеви и плодови

Земјоделското осигурување подразбира осигурување на сите земјоделски култури во неоживеана и необрана состојба:

  • лозови насади;
  • овошни насади;
  • житни култури;
  • градинарски култури;
  • индустриски култури;

Основното осигурување опфаќа […]

Земјоделско осигурување

Домашните миленици и другите животни се од непроценлива вредност за сопствениците. Осигурете ги во случај на незгода или болест.

И покрај големата грижа, животните можат да […]

Осигурување при транспорт

Осигурувањето на стоки при транспорт опфаќа осигурување на сите пратки на стоки кои се превезуваат со туѓи или сопствени превозни средства.

ПРЕДМЕТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ ШТЕТИ […]

Каско осигурување

Каско осигурувањето на Вашиот автомобил, на автобуси, товарни возила, како и сите специјални возила, работни возила, мотоцикли и возила со странски таблички ги покрива штетите […]

Зелен картон

Зелениот картон е проширување на осигурувањето од автомобилска одговорност надвор од територијата на Р. Македонија. Тој е исто така задолжителен тип на осигурување, и истиот […]

Осигурување на имот

Осигурувањето на имот подразбира осигурување на:

  • Семејна куќа, стан, помошни објекти, економски објекти, викенд куќа, подни и ѕидни облоги, стакла на врати и прозори, вградени […]

Индустриско/бизнис осигурување

Пожар и други опасности

Полисата за осигурување од пожар и други опасности го штити Вашиот имот од ризиците кои секојдневно му се закануваат на Вашиот долгогодишен […]

Осигурување домаќинство

Се сеќавате ли како го уредувавте домот? Како со многу ентузијам го биравте мебелот и како се радувавте кога на крајот во него се беше […]

Осигурување од незгода

Незгодата не може ниту да се предвиди ниту да се спречи, меѓутоа може да се ублажат економските последици од неа преку склучување на осигурување од […]

Патничко осигурување

Вашето здравје и безбедност треба да бидат на врвот на листата кога планирате патување. Ние сакаме Вие да патувате мирно и безгрижно и затоа Ви […]

Осигурување живот

Животот е најскапоценото нешто што го поседува секој човек и затоа треба квалитетно и правилно да го заштити. Да им пружите сигурност на Вашите најблиски, […]

Осигурување на патници во јавен превоз

Задолжителното осигурување на патници во јавен превоз од последици на несреќен случај се спроведува согласно одредбите од Законот за задолжително осигурување во сообраќајот и условите […]