ПОЧЕТНА 2018-11-19T14:36:33+01:00
Loading...

Одговорност

И покрај Вашата желба и труд да ги држите Вашите работи под Ваша контрола и сигурност, секогаш постои можност за […]

Осигурување на посеви и плодови

Земјоделското осигурување подразбира осигурување на сите земјоделски култури во неоживеана и необрана состојба:

• лозови насади;
• овошни насади;
• житни култури;
• градинарски […]

Осигурување на животни

Домашните миленици и другите животни се од непроценлива вредност за сопствениците. Осигурете ги во случај на незгода или болест.
И покрај […]

Види повеќе новости

КОМБИНИРАНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ДОМАЌИНСТВО

НАРАЧАЈ ОНЛИНЕ И ПОДИГНИ ВО ВРЕМЕ ШТО НАЈМНОГУ ТИ ОДГОВАРА

НАРАЧАЈ ВЕДНАШ