КАСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Каско осигурувањето на Вашиот автомобил, на автобуси, товарни возила, како и на сите специјални возила, работни возила, мотоцикли и возила со странски таблички ги покрива штетите настанати на возилото независно од причината и виновникот.
Ние нудиме:

• потполно каско без вклучен ризик кражба,
• потполно каско со вклучен ризик кражба,
• каско-осигурување без франшиза,
• каско-осигурување со франшиза од 100, 200, 300, 400 и 500 евра.