Мотивација наспроти демотивација – Клучниот предизвик на успешниот менаџмент

Понекогаш и покрај доволната пoдготвеност, адекватната oрганзиациска структура и добриот бизнис план, организацијата не би била целосно подготвена и успешна, доколку членовите во истата не би биле мотивирани.

Мотивација води кон поголема амбиција

Поттикот на вработените кон реализирање на проектите и благодарноста кон нив и покрај понекогаш направените грешки, е нешто кое би значело круцијалност во котирање на една компанија на врвот во брзорастечкиот деловен свет. Притоа, би алудирале на поттикот и начинот на кој менаџерите пристапуваат кон нив. Секако целта не е константното повторување на грешки. Но, фундаментално е разбирањето на фактот дека понекогаш ако не погрешиме, не би знаеле како е правилниот начин. Сепак, апро по, не би го апстрахирале и заклучокот дека не смееме истите да ги повториме. Од тука, не смееме и да стремиме кон уште поголеми грешки кои би значеле висок пад на компанијата. Но, сепак мотивацијата е онаа која води кон поголема амбиција.

Клучниот предизвик на еден добар лидер

Назад во школските или универзитетски денови, некои од професорите имаат сосема различен метод и пристап кон учениците и студентите. Тоа се нарекувало демотивација. Изгледа дека токму тоа е она што се променило. Мотивација наместо демотивација. Клучниот предизвик на еден добар лидер и успешен менаџмент лежи во конкретизирање на малите нешта на кои понекогаш треба да им се даде примат и дефиниција дека ќе станат големи. Сѐ започнало од мал чекор.

Имено, терминот мотивација можеби го наоѓа своето место во „светот“ на дефинирање на поимите. Така, би се рекло, дека мотивацијата е преведена како психолошка сила која го одредува правецот на однесување на една личност и секако нивото на нејзината истрајност. Колку личноста е способна да се соочи со пречките.

Би поентирале дека, ако некој премногу се ангажира, велиме дека е добро мотивиран. Баш тука се крие клучниот момент за цела таа трка на пазарот. Да се верува и тогаш кога не веруваме! Или можеби…постојано да бидеме мотивирани и никогаш да не се откажуваме.

никогаш да не се откажуваме

Токму тоа го претставува нашата компанија СН Осигурителен брокер. Мотивацискиот пристап и бодрење кон тимот, како способност што го краси добриот менаџмент кој секогаш резултира со успешни резултати кои денес позиционираат како лидери на пазарот на осигурувањето.

Остави коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *