Го вреднуваме потенцијалот на младите – Интервју со Сара Цветановска, практикант во СН Осигурителен Брокер

Како компанија, секогаш го цениме потенцијалот на младите. Им дозволуваме простор, практичниот дел да го научат во просториите на СН Осигурителен Брокер.

Како општествено одговорни, повторно го ставаме ова прашање како приоритетно, а денес разговараме со Сара Цветановска – практикант во СН брокер. Нешто повеќе од искуството на Сара за обавувањето на практичниот дел кај нас, прочитајте подолу во интервјуто. Сара заборува за искуството во нашата компанија, знаењето што го стекна и потенцијалот на младите.

Сара каде го заврши средното образование и каде си сега?

Средното образование го завршив во гимназијата „Јосип Броз – Тито“ во Битола. Моментално сум студент на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид, отсек осигурување и менаџмент со ризик.

Која беше причината да продолжиш со студии на овој факултет?

Една од причините, беше мојата заинтересираност за осигурителната индустрија и нејзината улога во заштитата на поединците и бизнисите од различни ризици. Оваа фасцинација со сложеноста на осигурувањето, вклучително преземање, проценка на ризик и управување со штети, ја поттикна мојата желба да продолжам со понатамошно образование во оваа област. Дополнително, репутацијата на факултетот и неговите искусни членови беа главни фактори во мојата одлука да ги продолжам студиите овде. Верувам дека учењето од експерти во областа и добивањето пристап до сеопфатна наставна програма, ќе ми ги обезбеди знаењата и вештините потребни за да се истакнам во осигурителната индустрија. Посветена сум на унапредување на моето образование од областа на осигурувањето. Сакам за да придонесам за растот на индустријата и да ги задоволам потребите на осигурените поединци и бизниси кои се развиваат.

Како си задоволна од нашата работа во СН Осигурителен Брокер? Колку според тебе праксата би ти била од помош во совладување на материјалот и во идниот твој кариерен развој?

потенцијаот на младите - Практична настава во СН Осигурителен Брокер

Можноста да бидам дел од тимот на СН Осигурителен Брокер ми беше од големо значење. Имав шанса да учам од искусни професионалци и да се запознаам со работата на компанијата. За време на мојата пракса, поддршката и насоките што ги добив од вработените, ми помогнаа да го совладам материјалот неопходен за мојот иден развој на кариерата. Тоа ми овозможи да ги применам знаењата. Да ги применам и вештините што ги стекнав во моите академски студии, во ситуации од реалниот свет. Ова практично искуство не само што го подобри моето разбирање за осигурителната индустрија, туку исто така ми даде доверба во мојата способност да се истакнам во мојата избрана област. Верувам дека вештините и увидите што ги стекнав за време на мојата пракса ќе послужат како силна основа за мојот иден развој на кариерата во осигурителниот сектор.

Како општествено одговорна компанија, стремиме кон активно вклучување на младите во работата и ги почитуваме нивните идеи. Имаш и можеби некои идеи кои би ни ги посочила?

Вклучувањето на младите луѓе во работата на вашата осигурителна компанија е одлична иницијатива. Соработката со образовните институции за да организирате работилници, семинари или предавања на теми поврзани со осигурувањето, може да им помогне на студентите. Да помогне да стекнат подобро разбирање за индустријата и потенцијално да ги привлече да се приклучат на вашата компанија. Исто така би можеле да размислите за создавање програми за менторство. За организирање сесии, за споделување идеи или формирање советодавен одбор за млади. Охрабрете ја отворената комуникација и обезбедете можности за развој на вештини и лидерски улоги.

Остави коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *