мотивација

мотивација

Timot na SN Osiguritelen Broker

Успехот не доаѓа од зоната на комфор! – Добро познати цитати кои го мотивираат тимот на СН Осигурителен Брокер

Започнавме со визија, креиравме план и никогаш не се откажуваме. Тимот на СН Осигурителен Брокер, континуирано работи на одржување на нашите цели и упорноста е она што не одликува. Креираме стабилни и трајни вредности и обезбедуваме врвен квалитет и осигурување. Она што не одржува е постојаната мотивација. Претендираме кон неколку цитати кои не водат кон […]

Успехот не доаѓа од зоната на комфор! – Добро познати цитати кои го мотивираат тимот на СН Осигурителен Брокер Прочитај повеќе... »

мотивација

Мотивација наспроти демотивација – Клучниот предизвик на успешниот менаџмент

Понекогаш и покрај доволната пoдготвеност, адекватната oрганзиациска структура и добриот бизнис план, организацијата не би била целосно подготвена и успешна, доколку членовите во истата не би биле мотивирани. Мотивација води кон поголема амбиција Поттикот на вработените кон реализирање на проектите и благодарноста кон нив и покрај понекогаш направените грешки, е нешто кое би значело круцијалност

Мотивација наспроти демотивација – Клучниот предизвик на успешниот менаџмент Прочитај повеќе... »