младите

младите

потенцијалот на младите - Праксата во СН Осигурителен Брокер

Го вреднуваме потенцијалот на младите – Интервју со Сара Цветановска, практикант во СН Осигурителен Брокер

Како компанија, секогаш го цениме потенцијалот на младите. Им дозволуваме простор, практичниот дел да го научат во просториите на СН Осигурителен Брокер. Како општествено одговорни, повторно го ставаме ова прашање како приоритетно, а денес разговараме со Сара Цветановска – практикант во СН брокер. Нешто повеќе од искуството на Сара за обавувањето на практичниот дел кај […]

Го вреднуваме потенцијалот на младите – Интервју со Сара Цветановска, практикант во СН Осигурителен Брокер Прочитај повеќе... »

потенцијалот на младите во СН Осигурителен брокер, како општествено одговорна компанија

Младите се незаменлив дел од креирањето на успешна компанија – СН Осигурителен Брокер го препознава нивниот потенцијал

Младите се незаменлив дел од креирањето на успешна компанија Компаниите кои стремат кон високи резултати и усовршување во својата дејност, знаат да го почитуваат и препознаат потенцијалот на младите. Младите се незаменлив дел од креирањето на успешна компанија. Како општествено одговорни, СН Осигурителен брокер, ја почитува и поддржува иновативноста на младиот иден кадар. Според нас,

Младите се незаменлив дел од креирањето на успешна компанија – СН Осигурителен Брокер го препознава нивниот потенцијал Прочитај повеќе... »