Лошите последици од ризикот, се само спектар од несвесно и свесно донесени одлуки во минатото!

Зборот,,сега”, зборот,,презент” и она што го нарекуваме момент, всушност понекогаш би потврдиле дека не се случува, туку е спектар од одлуки кои сме ги донеле во минатото. Свесно или несвесно влијаеме на иднината. И прашањето не е како да го заштитиме моментот. Туку како ќе го заштитиме она што допрва ќе следи и она што во иднина може да се случи. Како да се заштитиме од ризикот?

Навиките и начинот на размислување можат да бидат дел од факторите кои можат да го зголемат ризикот од носење на неправилни одлуки кои можат да преминат во лошо преземени чекори кои од своја страна пак донесуваат лоши последици кои го интригираат мирот на животниот континуитет.

Како ќе живееме, зависи од нас. А дали ќе живееме зависи од чекорите што ќе ги преземеме.

заштитете се од ризикот

После неколку лоши искуства кои ни се натовариле како сегашни проблеми над главата, би требало да знаеме каде точно сме погрешиле и кон што да го насочиме нашиот фокус во иднина. Да ги поправиме грешките значи да започнеме од местото кога сме ја донеле таа погрешна одлука. Погрешна одлука што тогаш своевремено делувала како вистинска. И сега доаѓа моментот на прашањето: Дали сме го осигурале она што ни значи и дали во деновите што следат го имаме тој некој, таа поддршка или чадор кој ќе не заштити од инклузија на невреме.

Уште еднаш, би нaгласиле:

Денешницата понекогаш се случува поради неправилни одлуки кои сме ги донеле во минатото. Затоа внимавајте, да не би ги повториле истите и да го осигурате сето она што ви значи. Затоа што таа е најправилната одлука. СН Осигуритрлен Брокер е секогаш на ваша страна.

од ризикот