Доброволно приватно здравствено осигурување – подобра здравствена грижа

Пакетот за доброволно приватно здравствено осигурување SN Eurohealth овозможува користење на здравствените услуги во сите приватни здравствени установи. И тоа специјалистички прегледи, основни дијагностички мерења и снимања, лабораториски анализи и испитувања, амбулантски интервенции, амбулантска рехабилитација, комплексни дијагностички постапки и други здравствени услуги.

Здравјето е најважно за секој човек без исклучок. Инвестирањето во него значи дека сте донеле правилна одлука. Со тоа сте го направиле првиот вистински чекор за себеси. Затоа, изборот на соодветен пакет на здравствено осигурување е од клучно значење за секој да може да си обезбеди најдобра здравствена грижа. Ова го посочуваат од СН Осигурителен Брокер АД Битола. Од таму го препорачуваат пакетот SN Eurohealth за доброволно приватно здравствено осигурување чија редовна цена изнесува само 515 денари месечно.

Од компанијата потврдуваат дека расте интересот за приватното здравствено осигурување. Имено, расте свеста дека осигурувањето штити од големи финансиски издатоци во непредвидени и неповолни ситуации. Но, граѓание често прашуваат како да направат избор на најсоодветен пакет за приватно здравствено осигурување. Како да го изберат токму она што ним им треба.

Како да се избере најсоодветен пакет?

Препораките се да се избере пакет кој овозможува користење на што е можно поголем опфат на здравствени услуги и тоа да го добијат по прифатлива цена. Токму таков е пакетот SN Eurohealth.

„Истиот овозможува користење на здравствените услуги во сите приватни здравствени установи. При тоа се опфатени специјалистички прегледи, основни дијагностички мерења и снимања, лабораториски анализи и испитувања, амбулантски интервенции, амбулантска рехабилитација, комплексни дијагностички постапки, трошоци за лекови препишани на розов рецепт над 300 денари, дневна болница и дневна хирургија, дел од операции и дел од стоматолошки интервенции. Сето тоа се добива за само 515 денари месечно.“-појаснуваат од СН Осигурителен Брокер АД Битола.

Додаваат дека исто така постои можност преку симболична доплата од 235 денари месечно да се обезбеди и дополнително покритие за трошоци кои произлегуваат од користење на здравствени услуги за малигни заболувања.

„Во споредба со останатите компании кои нудат приватно здравствено осигурување, “SN Eurohealth” e најконкурентен. Не само од аспект на цената, туку и во поглед на опсегот на покритијата кои ги нуди. Со приватното здравствено осигурување се добива најквалитетна здравствена услуга во приватните болници. Се избегнува чекањето за слободен термин во јавните здравствени установи. Раното откривање на здравствените проблеми и точната дијагностика обезбедуваат навремена нега и грижа за нашето здравје која многу значи за секого.“-велат од компанијата.

Зошто е значајно приватното здравствено осигурување?

Сето ова е дотолку позначајно во услови кога болничките трошоци во приватното здравство се високи. Приватно здравствено осигурување овозможува побезгрижно лекување во приватни болници, затоа што осигурителните пакети предвидуваат покривање на значаен дел од трошоците направени за користење на здравствени услуги. Со пакетот SN Eurohealth, достапен во СН Осигурителен брокер, се рефундираат дури до 70% од средствата за направените трошоци во било која приватна здравствена установа во Македонија.

Од СН Осигурителен Брокер додават и дека како компанија имаат транспарентен пристап кон своите клиенти. Односно најдобрите понуди се избираат од сите понуди на сите осигурителни компании на пазарот во земјата. Од нив непристрасно на клиентот му се нудат оние кои што најмногу одговараат на неговите барања и потреби. Нашите осигуреници целата таа консултација ја добиваат професионално и бесплатно. Покрај тоа денеска може да се каже дека купувањето на полисата за осигурување никогаш не било полесно и таа никогаш не била подостапна до клиентите, велат од компанијата. Повеќе информации сите заинтересирани можат да добијат на бесплатниот телефонски број 15 770 и на веб страницата www.snbroker.mk. Таму можат подетално да се информираат за сите класи на осигурување кои ги нуди СН Осигурителен Брокер. Тоа се осигурување на моторни возила, зелен картон, патничко осигурување, осигурување на имот, осигурување на лица, осигурување од одговорност…

Остави коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *