ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

Доброволно приватно здравствено осигурување – подобра здравствена грижа

Пакетот за доброволно приватно здравствено осигурување SN Eurohealth овозможува користење на здравствените услуги во сите приватни здравствени установи. И тоа специјалистички прегледи, основни дијагностички мерења и снимања, лабораториски анализи и испитувања, амбулантски интервенции, амбулантска рехабилитација, комплексни дијагностички постапки и други здравствени услуги. Здравјето е најважно за секој човек без исклучок. Инвестирањето во него значи дека сте донеле […]

Доброволно приватно здравствено осигурување – подобра здравствена грижа Прочитај повеќе... »

приватно здравствено осигурување

ВЕЛИГДЕНСКИ ПОПУСТ НА ПРИВАТНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

Празниците се време кога размислуваме за приватно здравствено осигурување. Зошто? Затоа што празниците се време кога нашето внимание го свртуваме кон нашите најблиски, кон луѓето кои ни значат најмногу. Имено, пакетот SN Eurohealth од СН Осигурителен Брокер АД Битола овозможува на најдобар начин и под најповолни услови да обезбедиме квалитетна здравствена грижа за себе и

ВЕЛИГДЕНСКИ ПОПУСТ НА ПРИВАТНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ Прочитај повеќе... »