финансиска

финансиска

Поголема финансиска писменост за здрава финансиска иднина – СН Осигурителен Брокер започна проект за финансиска писменост кај младите

– Најдобрата инвестиција е инвестицијата во себеси, додека пак менаџирањето со финансиите е многу важна вештина. Вештина која секој возрасен човек треба да ја знае и да ја совлада што порано во животот. Ова беше главната порака споделена со студенти од битолскиот универзитет на интерактивната работилница. Имено, стануваше збор за работилница за финансиска писменост која […]

Поголема финансиска писменост за здрава финансиска иднина – СН Осигурителен Брокер започна проект за финансиска писменост кај младите Прочитај повеќе... »

Финансиската писменост e клучна за донесување здрави финансиски одлуки – Интервју со Александра Танатарец, Раководител во сектор за наплата во СН Осигурителен Брокер

Финансиската едукација не води кон создавање на систем кој би генерирал поквалитетни финансиски производи. Тоа е процес преку кој индивидуите го подобруваат своето знаење во врска со финансиските производи и концепти. Преку информации и совети граѓаните стануваат свесни за финансиските ризици и можности. Понатаму, преку одредени акти знаат да ја подобрат финансиската благосостојба. Мал е

Финансиската писменост e клучна за донесување здрави финансиски одлуки – Интервју со Александра Танатарец, Раководител во сектор за наплата во СН Осигурителен Брокер Прочитај повеќе... »