трендови

трендови

одоговрноста кон клиентите - трендови, осигурување

Одговорноста кон клиентите е нашиот фокус! Времето се менува, а со тоа и потребите! Што се случува со светот, а што се случува кај нас?

Одговорноста кон подобрување на услугите е нешто кое е најзначајно во осигурителната индустрија. Клиентите – Приоритет чии барања треба да се следат во континуитет Според проценките, изминативе години, се покажува значителен раст во поглед на развивањето на свеста околу осигурувањето од страна на граѓаните. Во истиот контекст, осигурителните компании и акционерските друштва, ја имаат одговорноста […]

Одговорноста кон клиентите е нашиот фокус! Времето се менува, а со тоа и потребите! Што се случува со светот, а што се случува кај нас? Прочитај повеќе... »

осигурителните компании ги следат светските трендови

Колку осигурителните компании треба да ги следат иновациите и светските трендови?

Осигурителната индустрија и осигурителните компании, подлежат кон постојани промени. Во тој поглед, развојот на технологијата е нешто кое навистина брзо се случува. Од тука, следењето на светските трендови и иновации е фундаментално. Следат бројни бенефити и предности доколку една компанија за осигурување е во чекор со новото време. СН Осигурителен брокер ги следи глобалните иновации

Колку осигурителните компании треба да ги следат иновациите и светските трендови? Прочитај повеќе... »