Одговорноста кон клиентите е нашиот фокус! Времето се менува, а со тоа и потребите! Што се случува со светот, а што се случува кај нас?

Одговорноста кон подобрување на услугите е нешто кое е најзначајно во осигурителната индустрија. Клиентите – Приоритет чии барања треба да се следат во континуитет

Според проценките, изминативе години, се покажува значителен раст во поглед на развивањето на свеста околу осигурувањето од страна на граѓаните. Во истиот контекст, осигурителните компании и акционерските друштва, ја имаат одговорноста кон клиентите и мораат постојано да ги следат трендовите, промените, иновациите. Истовремено треба да се адаптираат на промените во опкружувањето.

Брзиот технолошки развој, динамичното живеење и достапноста на информациите, се повеќе ги поставуваат граѓаните во позиција на поставување актуелни прашања. „Што се случува во светот и што се случува кај нас?“ е едно од прашањата кои тие ги поставуваат. Клиентите имаат барања кои секако дека сакаат да им се исполнат.

Одговорноста

Сепак, ова е значаен момент затоа што се зајакнуваат врските помеѓу осигурениците и осигурителите

Достапноста на информациите за она што се нуди, значи дека тие стануваат сѐ повеќе свесни за она што го нуди пазарот, а секако нивните идеи се секогаш добредојдени во поглед на иновативните решенија. Бидејќи ова е доблесна професија, секогаш се трудиме да внимаваме при одговорот на барањата. Притоа се поставуваат прашањата од типот: „Како да се одговори, што да се помогне и колку може сѐ повеќе да се вклучиме во одредени дискусии кои ќе влијаат во процесот на подобрување на услугите.

Во денешното време, клиентите имаат посебни потреби и барања. Секако, не може сѐ да биде исто. Времето се менува и со тоа и потребите. Затоа СН Осигурителен Брокер е секогаш во чекор со сите промени и нуди одлични пакети каде граѓаните ќе можат да одберат полиси кои најповеќе ќе одговараат на конкретните потреби на клиентот.