Тимот на СН Осигурителен Брокер Трајанка Пандева

„Верувај во личноста што ја креираш, затоа што добрите работи сакаат време! “ – Тимот на СН Осигурителен Брокер – Трајанка Пендева, администратор/референт за осигурување

Тимот на СН Осигурителен Брокер цврсто чекори кон успехот. Нашите мотивациски цитати секогаш пулсираат во едно. Тоа се вика верување. Верување дека ќе останеме да бидеме лидери, дека ќе се исполнат уште поголеми таргети и цели, визија и обврска која е секогаш од страна на клиентот и која е наша обврска и мора да ја […]

„Верувај во личноста што ја креираш, затоа што добрите работи сакаат време! “ – Тимот на СН Осигурителен Брокер – Трајанка Пендева, администратор/референт за осигурување Прочитај повеќе... »