потенцијалот на младите - Праксата во СН Осигурителен Брокер

Го вреднуваме потенцијалот на младите – Интервју со Сара Цветановска, практикант во СН Осигурителен Брокер

Како компанија, секогаш го цениме потенцијалот на младите. Им дозволуваме простор, практичниот дел да го научат во просториите на СН Осигурителен Брокер. Како општествено одговорни, повторно го ставаме ова прашање како приоритетно, а денес разговараме со Сара Цветановска – практикант во СН брокер. Нешто повеќе од искуството на Сара за обавувањето на практичниот дел кај […]

Го вреднуваме потенцијалот на младите – Интервју со Сара Цветановска, практикант во СН Осигурителен Брокер Прочитај повеќе... »