потенцијалот на младите во СН Осигурителен брокер, како општествено одговорна компанија

Младите се незаменлив дел од креирањето на успешна компанија – СН Осигурителен Брокер го препознава нивниот потенцијал

Младите се незаменлив дел од креирањето на успешна компанија Компаниите кои стремат кон високи резултати и усовршување во својата дејност, знаат да го почитуваат и препознаат потенцијалот на младите. Младите се незаменлив дел од креирањето на успешна компанија. Како општествено одговорни, СН Осигурителен брокер, ја почитува и поддржува иновативноста на младиот иден кадар. Според нас, […]

Младите се незаменлив дел од креирањето на успешна компанија – СН Осигурителен Брокер го препознава нивниот потенцијал Прочитај повеќе... »