од ризикот

Лошите последици од ризикот, се само спектар од несвесно и свесно донесени одлуки во минатото!

Зборот,,сега”, зборот,,презент” и она што го нарекуваме момент, всушност понекогаш би потврдиле дека не се случува, туку е спектар од одлуки кои сме ги донеле во минатото. Свесно или несвесно влијаеме на иднината. И прашањето не е како да го заштитиме моментот. Туку како ќе го заштитиме она што допрва ќе следи и она што […]

Лошите последици од ризикот, се само спектар од несвесно и свесно донесени одлуки во минатото! Прочитај повеќе... »