pandemijata пандемијата осигурувањето

Како потсетување: Kолку искуството со пандемијата ја разбуди свеста кај граѓаните околу осигурувањето

Импликации на Пандемијата COVID-19 за Осигурителната Индустрија. Како пандемијата на COVID-19 влијаеше на осигурителната индустрија и како се променија практиките и потребите на клиентите? Колку тоа искуство ја разбуди свеста кај граѓаните околу осигурувањето. Сите бевме сведоци за пандемијата која докажа дека непредвидливите ситуации се случуваат. Колку и да планираме, постојат одредените ризици кои евидентно […]

Како потсетување: Kолку искуството со пандемијата ја разбуди свеста кај граѓаните околу осигурувањето Прочитај повеќе... »