sn osiguriteken broker lider vo pazarot na osiguruvanjeto пазарот во осигурувањето - едукација на вработените

Континуираното вложување во едукација – Гарант за успех на една компанија што стреми кон лидерство во пазарот на осигурувањето

Во пазарот на осигурувањето исклучително е важно следењето на светските трендови Континуираното вложување во надоградбата на знаењата на нашиот тим, зборува за успех кој неминовно се појавува. Посветеноста кон услугите и исполнувањата на барањата на граѓаните од наша страна, е наш приоритет. Како компанија што долго време се задржува на пазарот на осигурувањето, СН Осигурителен […]

Континуираното вложување во едукација – Гарант за успех на една компанија што стреми кон лидерство во пазарот на осигурувањето Прочитај повеќе... »