планирање

Осигурување и одговорно планирање: Критичното размислување како клучен елемент

Иднината ја креираме ние. Она што ќе посееме, тоа и ќе изникне. Но, колку сме сигурни дека тоа е добра почва или колку сме сигурни дека воопшто не грешиме? Зборуваме за осигурување и одговорно планирање на иднината. За критиката како составен дел од тие планови. Во контекст на конструкција на тоа планирање на вашата иднина, […]

Осигурување и одговорно планирање: Критичното размислување како клучен елемент Прочитај повеќе... »