компанија

компанија

грешките

СН Осигурителен Брокер: Грешките како мотивација за раст и напредок!

Грешките се составен дел од работата. Но, која е нивната цена? Има ли граници за тоа до каде една грешка може да стигне и која би била штетата околу истата? Одговорноста е неминовен и составен дел од работата на една компанија.„Ако го даваме најдоброто од себе, тогаш ние сме успешни. Успехот е максимално искористување на […]

СН Осигурителен Брокер: Грешките како мотивација за раст и напредок! Прочитај повеќе... »

клиентот и осигурителната компанија

Лојалност и фер однос со клиентот – Имепратив за нашата компанија, лидер во пазарот на осигурувањето во Македонија

Изградбата на доверба и лојалност кон клиентот е императив на осигурителната компанија Лојалноста и фер односот кон клиентот е клучна за конструирање на доверба. Етичкиот пристап и односливоста, се најважните методи кои оформуваат квалитетен однос помеѓу осигурителната компанија и клиентот. Понатаму, сето тоа резултира со успешен фидбек и разбирање на она што компанијата го нуди.

Лојалност и фер однос со клиентот – Имепратив за нашата компанија, лидер во пазарот на осигурувањето во Македонија Прочитај повеќе... »

општествено одговорна компанија

Што значи да се биде општествено одговорна компанија

Фактори и принципи на една општествено одговорна компанија Што значи да се биде општествено одговорна компанија? За да се одговори прецизно на ова прашање, потребно е да се земат во предвид неколку фактори и принципи. Принципи кон кои компанијата задолжително треба да се насочи, следи и почитува. Етичките стандарди се она првичното кон кое треба

Што значи да се биде општествено одговорна компанија Прочитај повеќе... »