одоговрноста кон клиентите - трендови, осигурување

Одговорноста кон клиентите е нашиот фокус! Времето се менува, а со тоа и потребите! Што се случува со светот, а што се случува кај нас?

Одговорноста кон подобрување на услугите е нешто кое е најзначајно во осигурителната индустрија. Клиентите – Приоритет чии барања треба да се следат во континуитет Според проценките, изминативе години, се покажува значителен раст во поглед на развивањето на свеста околу осигурувањето од страна на граѓаните. Во истиот контекст, осигурителните компании и акционерските друштва, ја имаат одговорноста […]

Одговорноста кон клиентите е нашиот фокус! Времето се менува, а со тоа и потребите! Што се случува со светот, а што се случува кај нас? Прочитај повеќе... »