мотивација

Мотивација наспроти демотивација – Клучниот предизвик на успешниот менаџмент

Понекогаш и покрај доволната пoдготвеност, адекватната oрганзиациска структура и добриот бизнис план, организацијата не би била целосно подготвена и успешна, доколку членовите во истата не би биле мотивирани. Мотивација води кон поголема амбиција Поттикот на вработените кон реализирање на проектите и благодарноста кон нив и покрај понекогаш направените грешки, е нешто кое би значело круцијалност […]

Мотивација наспроти демотивација – Клучниот предизвик на успешниот менаџмент Прочитај повеќе... »