важност

важност

контекст на осигурувањето

Важноста на индивидуалното мислење и поединците кон општествениот импакт во контекст на осигурувањето

Сметаме дека сме општествено одговорни и општо како индивидуи стремиме кон континуирано потсетување дека нешто треба да се промени, дека треба да тргнеме од себе, од своето јас, од своето убедување. Велиме дека сме свесни за сето она што го имаме. Дека сме свесни за нашето мислење кое го укажуваме како апел. Треба да се […]

Важноста на индивидуалното мислење и поединците кон општествениот импакт во контекст на осигурувањето Прочитај повеќе... »

патничкото осигурување

Неопходноста на патничкото осигурување

Патничкото осигурување е нешто кое често може да биде заборавено и ставено во последен план, но тоа веројатно е прво нешто кое треба да биде уредно „спакувано“ во вашиот куфер. Одамна го планирате вашето патување. Подготвени сте за долгоочекуваниот одмор. Или пак можеби за вашиот деловен состанок за кој се надевате дека ќе постигнете кариерен

Неопходноста на патничкото осигурување Прочитај повеќе... »

осигурувањето

Се додека не ни затреба, осигурувањето е она нешто кое за жал, го забораваме!

Се додека не ни затреба, осигурувањето е она нешто кое го забораваме! На прв поглед осигурувањето ни изгледа како нешто ирелевантно, незначајно. Секако дека го знаеме како поим и сме слушнале за неговото постоење. Но, наместо да го ставиме во приоритетна листа, сѐ некако го одложуваме. За жал, преголемото нагласување за неговата важност, се сфаќа

Се додека не ни затреба, осигурувањето е она нешто кое за жал, го забораваме! Прочитај повеќе... »