Каско осигурување

  • Каско осигурување

Каско осигурувањето на Вашиот автомобил, на автобуси, товарни возила, како и сите специјални возила, работни возила, мотоцикли и возила со странски таблички ги покрива штетите настанати на возилото независно од причината и виновникот.

МОЖЕ ДА СЕ СКЛУЧИ:

  • потполно каско без вклучен ризик кражба,
  • потполно каско со вклучен ризик кражба,
  • каско-осигурување без франшиза,
  • каско-осигурување со франшиза од 100, 200, 300, 400 и 500 евра.
2018-11-12T15:14:16+01:00