Искуство поврзано со осигурување – Примери за успешни и негативни случаи

Обезбедувајќи си финансиска безбедност, мир и спокој на душата во случај на неочекувани настани, осигурувањето е неизоставен дел од секојдневието на секој човек. Но, како и во сите аспекти, така и тука, постојат негативни и успешни случаи. Можеме да научиме многу од туѓото искуство, а со тоа и да ја разбереме важноста на поимот осигурување. Во продолжение, прочитајте неколку примери што послужуваат да се научи и вреднува осигурувањето.

Случај 1 – Позитивно искуство поврзано со животно осигурување

Иако во тој момент била здрава и млада, една девојка купила полиса за животно осигурување. Нејзиното искуство поврзано со животното осигурување, зборува дека и покрај несогласувањата на нејзините пријатели и нејзиното семејство околу пристапувањето на ваквиот чекор, таа го направила и сметала дека инвестира. Настојувала да продолжи да ги плаќа премиите, а нешто подоцна за жал на девојката ѝ била дијагностицирана потешка болест. Но, животното осигурување било тука да ја спаси неа и нејзиното семејство. Така била избегната финансиската криза и емотивните последици кои уште повеќе ќе даделе димензија на немилиот настан, кој за среќа завршил успешно.

Случај 2- Негативно искуство поврзано со автомобилско осигурување

Еден човек пристапил кон автомобилско осигурување, но се одлучил само за базична покриеност. Воопшто не се информирал околу останатото и сосема незаинтересирано и половично го направил ваквиот чекор. Недоволната информираност, го довела до финансиски крах, кога еден ден му се случило незгода. Меѓу другото неговиот автомобил бил паркиран и станал жртва на друг, но осигурителната полиса не ги покривала овие видови на несреќи. Тој ја научил лекцијата за неопходноста од доволна информираност за конкретната полиса и адекватно автомобилско осигурување.

Случај 3 Позитивно искуство од здравствено осигурување

iskustvo od ydravstveno osiguruvanje
искуство од здравствено осигурување

Во својата финансиска „стратегија“, еден среќен брачен пар имале вклучено здравствена полиса. Немилиот и непредвидлив настан се случил и сопругот бил заразен од тежок вирус. Тогаш, приватното здравствено осигурување било клучно за тој да се спаси. Имено со помош на користењето на полиса за доброволното приватно здравствено осигурување, им бил обезбеден пристап до најдобрите медицински приватни установи и го добил најдобриот медицински третман. Сопружниците избегнале емотивни и финансиски крах и биле благодарни и горди кон себе си што имале приватно здравствено осигурување.

Овие примери докажуваат дека изборот на правилната осигурителна полиса и правината осигурителна компанија се најважни. Соодветната полиса ве штити од непланирани последици и ви овозможува мир и спокој на душата без финансиски последици.

Забелешка: Текстот е само илустрација и сценариото кое би помогнало во разбирање на важноста за осигурувањето. Примерите се измислени и не се базирани на конкретни извори. Намерата на овој текст е да се разбуди свеста околу осигурувањето, и да се разгледаат потенцијални случаи кои можат да имаа страшни последици.