потенцијалот на младите

Потенцијалот на младите како основа за градење на квалитетно општество! – Интервју со студентите од „Факултетот за туризам и угостителство“, практиканти во СН Осигурителен брокер

Како општествена и одговорна компанија, СН Осигурителен брокер меѓу останатите примати, во својот фокус го акцентира и потенцијалот на младите. Нивната интелектуална моќ, новите идеи, креативноста и амбицијата, се нешто што нашата компанија секогаш го вреднува. Mладите како потенцијал сакаат да бидат што повеќе вклучени во заедницата Запознавањето со она што им претстои во кариерата […]

Потенцијалот на младите како основа за градење на квалитетно општество! – Интервју со студентите од „Факултетот за туризам и угостителство“, практиканти во СН Осигурителен брокер Прочитај повеќе... »