„Да се работи и да се сака тоа што се работи!“ - Љупчо Поповски – Aсистирање при реализација на оштетни побарувања, сектор штети

„Да се работи и да се сака тоа што се работи!“ – Љупчо Поповски – Aсистирање при реализација на оштетни побарувања, сектор штети

СН приказната е автентична, има посебен потпис и авторитет кој е евидентен на пазарот на осигурувањето. Кога се работи она што се сака, фокусот е смел без никаква опструкција. A тимот е оној кој ги создава темелите, кој гради успех, кој ја реализира визијата. Денес го пиеме утринското кафе со Љупчо Поповски. Во СН Осигурителен Брокер, […]

„Да се работи и да се сака тоа што се работи!“ – Љупчо Поповски – Aсистирање при реализација на оштетни побарувања, сектор штети Прочитај повеќе... »