свеста за осигурувањето

Медиумската активност на осигурителните компании, придонесува за зголемување на финансиската писменост и свеста за осигурувањето

Медиумската активност на осигурителните компании ја развива свеста околу осигурувањето! Во сегашното време во кое живееме, сѐ повеќе се актуелизира прашањето околу новитетите околу технологијата. Компаниите кои се сметаат себе си за брзорастечки и стремат да бидат лидери на конкретниот пазар, секако дека треба да ги следат трендовите и да бидат во тек со времето …

Медиумската активност на осигурителните компании, придонесува за зголемување на финансиската писменост и свеста за осигурувањето Прочитај повеќе… »