Елена Трајчевска Павловска, раководител на сектор за правни работи

Етичност, посветеност, одговорност – Тимот на СН Осигурителен Брокер – Елена Трајчевска Павловска, раководител на сектор за правни работи

Утро, петок, кафе. Се наоѓаме во канцелариите на СН Осигурителен Брокер – дирекција . Некако, веднаш отвораме тема и без многу повод, причина и конкретни прашања, со Елена Трајчевска Павловска, раководител на сектор за правни работи, започнуваме да дискутираме. Кои сѐ обврски ни останале за да ја завршиме тековната недела. Зборуваме за ангажманот и посветеноста […]

Етичност, посветеност, одговорност – Тимот на СН Осигурителен Брокер – Елена Трајчевска Павловска, раководител на сектор за правни работи Прочитај повеќе... »