лидерот

Лидерот е иноватор, а менаџерите управуваат!

Лидерот е иноватор, а менаџерот управува! СН Осигурителен брокер е компанија посветена на тимот. На своите вработени кои од тука, лесно ја извршуваат својата работа и се целосно одговорни кон своите клиенти. Често настанува конфузија во класификацијата и подлабокото разбирање на поимите кои ја објаснуваат позицијата на лидерот и менаџерот. Проблемот е што лидерот се […]

Лидерот е иноватор, а менаџерите управуваат! Прочитај повеќе... »