ризик

Може да се избегне еден ризик, но невозможно е да се избегнат сите!

Може да се избегне еден ризик, но невозможно е да се избегнат сите! Со оглед на тоа што се појавува буквално во секој сегмент од општественото живеење, ризикот претставува важен поим. Од свој аспект, воопшто не е лесно да се детерминира, предвиди, а и претпостави. За да се постигне негова идентификација, потребно е навремено реагирање […]

Може да се избегне еден ризик, но невозможно е да се избегнат сите! Прочитај повеќе... »