навики за успех, а не правила и закони

Навика, а не правила и закони! – Совети на успешните бизнисмени

Патот кон успехот е декрет или навика?- По што се разликуваат успешните луѓе од останатите? Луѓето имаат различна перцепција за успехот. Различен пристап и верување со кое сметаат дека ќе го достигнат посакуваниот таргет, цел. Но, што е навистина успехот? Дали се потребни правила и закони или стремежот кон истиот, всушност треба да претставува навика. […]

Навика, а не правила и закони! – Совети на успешните бизнисмени Прочитај повеќе... »