осигурителните компании ги следат светските трендови

Колку осигурителните компании треба да ги следат иновациите и светските трендови?

Осигурителната индустрија и осигурителните компании, подлежат кон постојани промени. Во тој поглед, развојот на технологијата е нешто кое навистина брзо се случува. Од тука, следењето на светските трендови и иновации е фундаментално. Следат бројни бенефити и предности доколку една компанија за осигурување е во чекор со новото време. СН Осигурителен брокер ги следи глобалните иновации […]

Колку осигурителните компании треба да ги следат иновациите и светските трендови? Прочитај повеќе... »