одговорна

одговорна

клиенти одговорна

„Брзина,ефикасност,тимска динамика! Работата со клиенти е одговорна и значајна компонента за една успешна компанија!“ – Дијана Јовановска – Референт за осигурување

Работата со клиенти е одговорна и значајна компонента за една успешна компанија!“ – Дијана Јовановска – Референт за осигурување Петок, утро , кафе и една позитивна енергија што доаѓа како бенефит од успешно сработената работна недела. Разговараме со Дијана Јовановска – Референт за осигурување во СН Осигурителен брокер. Дијана е неизоставен дел од нашиот тим. […]

„Брзина,ефикасност,тимска динамика! Работата со клиенти е одговорна и значајна компонента за една успешна компанија!“ – Дијана Јовановска – Референт за осигурување Прочитај повеќе... »

општествено одговорна компанија

Што значи да се биде општествено одговорна компанија

Фактори и принципи на една општествено одговорна компанија Што значи да се биде општествено одговорна компанија? За да се одговори прецизно на ова прашање, потребно е да се земат во предвид неколку фактори и принципи. Принципи кон кои компанијата задолжително треба да се насочи, следи и почитува. Етичките стандарди се она првичното кон кое треба

Што значи да се биде општествено одговорна компанија Прочитај повеќе... »