SN Broker znae kako da obezbedi fer odnos so klientot СН Брокер знае како да обезбеди фер однос со клиентот

Интегритет и фер однос на секое поле – СН Осигурителен Брокер со мисија да обезбеди квалитетна врска со клиентот

Базирајќи се на фер однос и интегритет помеѓу различните страни, СН Осигурителен Брокер ја следи својата мисија. Исполнувањата на барањата на граѓаните е наша примарна цел. Но, услугите не би ни значеле ништо доколку го немаме изградено тој фер однос што ќе се обезбеди со клиентот. Вистината за она што го прикажуваме и фактите кои […]

Интегритет и фер однос на секое поле – СН Осигурителен Брокер со мисија да обезбеди квалитетна врска со клиентот Прочитај повеќе... »