neizvesnost неизвесност

Улогата на осигурувањето во поглед на управување со неизвесност и ризици

Убаво ли е да се живее во неизвесност? Штом зборуваме за неизвесност, не го нагласуваме моментот дека треба постојано да живееме во страв. Во исчекување дека ќе се случи нешто лошо. Но, сепак особено е важно да знаеме што гледаме во иднината. Како сме ја замислиле. Која е нашата визија? …И се разбира најважно, да […]

Улогата на осигурувањето во поглед на управување со неизвесност и ризици Прочитај повеќе... »