Здравјето е приоритет: Осигурајте го и заштитете го вашето утре

Постојано се алудира на чување на здравјето кое е и треба да биде примарниот фокус. Но, понекогаш едноставно животот не влечи и ни креира „рутинска“ приказна. Деновите си поминуваат без или едвај да ги забележиме. Се апстрахираме од тој притисок. Притисок што постојано ни потенцира и не убедува дека треба да бидеме во добра здравствена […]

Здравјето е приоритет: Осигурајте го и заштитете го вашето утре Прочитај повеќе... »