лидерот

лидерот

лидерот

Лидерот е иноватор, а менаџерите управуваат!

Лидерот е иноватор, а менаџерот управува! СН Осигурителен брокер е компанија посветена на тимот. На своите вработени кои од тука, лесно ја извршуваат својата работа и се целосно одговорни кон своите клиенти. Често настанува конфузија во класификацијата и подлабокото разбирање на поимите кои ја објаснуваат позицијата на лидерот и менаџерот. Проблемот е што лидерот се […]

Лидерот е иноватор, а менаџерите управуваат! Прочитај повеќе... »

Лидерот како основа за успехот на компаниите

Лидерството како основа за успехот на компаниите

За една компанија да финишира во успешна и да го достигне врвот, неопходна е позицијата на лидерот кој ќе ја води целокупната организација до посакуваната цел. Кулминацијата се разбира дека е остварување на плановите, идеите и желбата. Апро по, сѐ, започнува со добар план и трае како мотивациска претензија за уште повеќе. Лидерот е една

Лидерството како основа за успехот на компаниите Прочитај повеќе... »