Квалитетен пазар фокусиран кон клиентот е невозможен без конкуренција

Квалитетен пазар кој е фокусиран на клиентот е невозможен без голема конкуренција Како суштински дел од работата на секоја една компанија, непходна е свесноста за постоењето на конкуренција. Штом компаниите се соочени со евидентно голема и силна конкуренција, тоа всушност значи шанса за нивни напредок. Следствено, тие на еден начин се „принудени“ да бидат уште […]

Квалитетен пазар фокусиран кон клиентот е невозможен без конкуренција Прочитај повеќе... »