квалитет

квалитет

услугите

Мотивиранитe вработени и позитивната работна атмосфера – Фундамент за зголемување на квалитетот на услугите

Квалитетот на услугите се зголемува кога имаме мотивирани вработени и позитивна работна атмосфера. Како едни од главните фактори за постигнување неминовен успех, во нашата компанија, некаде на пиедестал, ја акцентираме мотивацијата и позитивната работна атмосфера. Како компанија која се задржува на врвот, како двигател лидер во пазарот на осигурувањето во Македонија, веруваме дека со тоа, […]

Мотивиранитe вработени и позитивната работна атмосфера – Фундамент за зголемување на квалитетот на услугите Прочитај повеќе... »

Квалитетен пазар фокусиран кон клиентот е невозможен без конкуренција

Квалитетен пазар кој е фокусиран на клиентот е невозможен без голема конкуренција Како суштински дел од работата на секоја една компанија, непходна е свесноста за постоењето на конкуренција. Штом компаниите се соочени со евидентно голема и силна конкуренција, тоа всушност значи шанса за нивни напредок. Следствено, тие на еден начин се „принудени“ да бидат уште

Квалитетен пазар фокусиран кон клиентот е невозможен без конкуренција Прочитај повеќе... »