осигурителната индустрија.

Запознавање на младите со осигурителната индустрија: Клучно за нивната финансиска свест

Младите треба добро да се запознаат со осигурителната индустрија, за кога ќе станат возрасни да ја препознаат неопходноста од  него Доколку ги следиме трендовите, од особено значење е нашето влијание кон она што го нудиме на пазарот. Тоа не значи само насочување кон потенцијалните веќе возрасни клиенти туку и кај помладите. Во контекстот, не зборуваме […]

Запознавање на младите со осигурителната индустрија: Клучно за нивната финансиска свест Прочитај повеќе... »