Грижа околу животот , Бенџамин Френклин и првите осигурителни компании во САД

„Индустрија, упорност и штедење произведуваат цело богатство !“ – Бенџамин Френклин, историско име кое ја разбуди американската свест за грижата околу сопствениот живот

Непредвидливите случувања се составен дел од животот. Затоа грижата околу сопствениот живот секогаш треба да биде присутна. Свесноста околу ризикувањето за момент да изгубиме нешто важно, значајно или нешто на кое сме работеле напорно, е одамна присутна во сеопштото постоење и разумните одлуки на човекот. Така, ги осигуруваме нашите домови, здравјето, нашите автомобили, имот. Се […]

„Индустрија, упорност и штедење произведуваат цело богатство !“ – Бенџамин Френклин, историско име кое ја разбуди американската свест за грижата околу сопствениот живот Прочитај повеќе... »