Христо Кондовски

РСВ : ОБ-0349
Број на решение : 07-3-884
Датум на издавање : 23/06/2014
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21

Зоран Пејчиновски

РСВ : ОБ-0350
Број на решение : 07-3-883
Датум на издавање : 23/06/2014
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21

Николина Таневска

РСВ : ОБ-0430
Број на решение : 19-3-714
Датум на издавање : 11/11/2015
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21

Александра Петровска

РСВ : ОБ-0405
Број на решение : 19-3-393
Датум на издавање : 01/07/2015
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21

Мирослав Затарковски

РСВ : ОБ-0411
Број на решение : 19-3-421
Датум на издавање : 29/07/2015
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21

Катерина Стојаноска

РСВ : ОБ-0475
Број на решение : 19-3-99
Датум на издавање : 06/04/2017
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21

Бојан Москов

РСВ : ОБ-0471
Број на решение : 19-3-24
Датум на издавање : 06/02/2017
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21

Ивана Наќеска

РСВ : ОБ-0468
Број на решение : 19-3-804
Датум на издавање : 29/12/2016
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21

Ивана Фидановска Мицевска

РСВ : ОБ-0489
Број на решение : 19-3-227
Датум на издавање : 04/08/2017
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21

Хелена Цветкоска

РСВ : ОБ-0428
Број на решение : 19-3-758
Датум на издавање : 02/12/2015
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21

Даниела Бојаровска

РСВ : ОБ-0209
Број на решение : 09-3352-3
Датум на издавање : 02/12/2011
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21

Мариетка Нешкоска

РСВ : ОБ-0131
Број на решение : 09-669/2
Датум на издавање : 15/02/2011
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21

Флорин Лимани

РСВ : ОБ-0506
Број на решение : 19-3-348
Датум на издавање : 03/01/2018
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21

Деан Стојановски

РСВ : ОБ-0522
Број на решение : 19-3-442
Датум на издавање : 29/06/2018
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21

Билјана Наумова

РСВ : ОБ-0525
Број на решение : 19-3-448
Датум на издавање : 29/06/2018
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21

Иванчо Дафовски

РСВ : ОБ-0523
Број на решение : 19-3-444
Датум на издавање : 29/06/2018
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21

Владимир Славкоски

РСВ : ОБ-0524
Број на решение : 19-3-443
Датум на издавање : 29/06/2018
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21

Лилјана Наумоска

РСВ : ОБ-0068
Број на решение : 12-01-20
Датум на издавање : 13/09/2018
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21

Сања Драгарска

РСВ : ОБ-0541
Број на решение : 19-3-848
Датум на издавање : 13/09/2018
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21

Ана Карапетковски

РСВ : ОБ-0536
Број на решение : 19-3-576
Датум на издавање : 14/08/2018
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21

Александра Блажевска

РСВ : ОБ-0535
Број на решение : 19-3-857
Датум на издавање : 17/09/2018
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21

Александра Танатарец

РСВ : ОБ-0601
Број на решение : 19-4-786
Датум на издавање : 01/03/2019
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21

Даниел Паришко

РСВ : ОБ-0600
Број на решение : 19-4-748
Датум на издавање : 31/10/2018
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21

Љупчо Поповски

РСВ : ОБ-0599
Број на решение : 19-4-611
Датум на издавање : 31/10/2018
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21

Снежана Рувинова

РСВ : ОБ-0585
Број на решение : 19-4-606
Датум на издавање : 31/10/2018
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21

Роберт Ѓорѓиевски

РСВ : ОБ-0598
Број на решение : 19-4-610
Датум на издавање : 11/12/2018
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21

Благојче Кулевски

РСВ : ОБ-0602
Број на решение : 19-4-378
Датум на издавање : 20/05/2019
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21

Даниела Темова Стојановска

РСВ : ОБ-0633
Број на решение : 18-3-871
Датум на издавање : 01/09/2021
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21

Филип Аслимовски

РСВ : ОБ-0406
Број на решение : 19-4-245
Датум на издавање : 07/09/2015
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21

Јасмина Димитровска Босилкова

РСВ : ОБ-0626
Број на решение : 18-3-456
Датум на издавање : 12/06/2020
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21

Филип Тромбев

РСВ : ОБ-0627
Број на решение : 18-3-457
Датум на издавање : 05/06/2020
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21

Арсов Виктор

РСВ : ОБ-0501
Број на решение : 19-3-290
Датум на издавање : 14/11/2017
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21

Дарко Гоцевски

РСВ : ОБ-0510
Број на решение : 19-3-330
Датум на издавање : 04/04/2018
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21

Ристо Милевски

РСВ : ОБ-0642
Број на решение : 18-3-1007
Датум на издавање : 28/12/2020
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21

Тамара Неделковска

РСВ : ОБ-0645
Број на решение :
Датум на издавање : 29/01/2021
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21

Благица Коцева – Тодорова

РСВ : ОБ-0644
Број на решение : 14-3-9
Датум на издавање : 29/01/2021
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21

Валентина Митевски

РСВ : ОБ-0648
Број на решение : 14-3-36
Датум на издавање : 08/02/2021
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21

Марија Дафовска

РСВ : ОБ-0647
Број на решение : 14-3-37
Датум на издавање : 08/02/2021
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21