Регистар на брокери

Зоран Пејчиновски

РСВ : ОБ-0350
Број на решение : 07-3-883
Датум на издавање : 23/06/2014
Класи на осигурување :
Сите класи и основи

Николина Таневска

РСВ : ОБ-0430
Број на решение : 19-3-714
Датум на издавање : 11/11/2015
Класи на осигурување :
Сите класи и основи

Александра Петровска

РСВ : ОБ-0405
Број на решение : 19-3-393
Датум на издавање : 01/07/2015
Класи на осигурување : 
Сите класи и основи

Александра Стевановска

РСВ :
Број на решение : 14-3-518
Датум на издавање : 11/05/2022
Класи на осигурување : 
Сите класи и основи

Мирослав Затарковски

РСВ : ОБ-0411
Број на решение : 19-3-421
Датум на издавање : 29/07/2015
Класи на осигурување : 
Сите класи и основи

Наде Петроска

РСВ :
Број на решение : 14-3-776
Датум на издавање : 13/07/2022
Класи на осигурување : 
Сите класи и основи

Бојан Москов

РСВ : ОБ-0471
Број на решение : 19-3-24
Датум на издавање : 06/02/2017
Класи на осигурување :
Сите класи и основи

Ивана Наќеска

РСВ : ОБ-0468
Број на решение : 19-3-804
Датум на издавање : 29/12/2016
Класи на осигурување :
Сите класи и основи

Ивана Фидановска Мицевска

РСВ : ОБ-0489
Број на решение : 19-3-227
Датум на издавање : 04/08/2017
Класи на осигурување : 
Сите класи и основи

Даме Блажевски

РСВ :
Број на решение : 14-3-1058
Датум на издавање : 15/10/2022
Класи на осигурување : 
Сите класи и основи

Јасна Петровска

РСВ :
Број на решение : 09-2365/2
Датум на издавање : 18/12/2012
Класи на осигурување : 
Сите класи и основи

Мариетка Нешкоска

РСВ : ОБ-0131
Број на решение : 09-669/2
Датум на издавање : 15/02/2011
Класи на осигурување :
Сите класи и основи

Флорин Лимани

РСВ : ОБ-0506
Број на решение : 19-3-348
Датум на издавање : 03/01/2018
Класи на осигурување :
Сите класи и основи

Деан Стојановски

РСВ : ОБ-0522
Број на решение : 19-3-442
Датум на издавање : 29/06/2018
Класи на осигурување : 
Сите класи и основи

Билјана Наумова

РСВ : ОБ-0525
Број на решение : 19-3-448
Датум на издавање : 29/06/2018
Класи на осигурување : 
Сите класи и основи

Иванчо Дафовски

РСВ : ОБ-0523
Број на решение : 19-3-444
Датум на издавање : 29/06/2018
Класи на осигурување : 
Сите класи и основи

Владимир Славкоски

РСВ : ОБ-0524
Број на решение : 19-3-443
Датум на издавање : 29/06/2018
Класи на осигурување : 
Сите класи и основи

Александра Дуковски

РСВ : 
Број на решение : 14-3-686
Датум на издавање : 24/06/2022
Класи на осигурување : 
Сите класи и основи

Лилјана Наумоска

РСВ : ОБ-0068
Број на решение : 12-01-20
Датум на издавање : 13/09/2018
Класи на осигурување : 
Сите класи и основи

Сања Драгарска

РСВ : ОБ-0541
Број на решение : 19-3-848
Датум на издавање : 13/09/2018
Класи на осигурување : 
Сите класи и основи

Александра Блажевска

РСВ : ОБ-0535
Број на решение : 19-3-857
Датум на издавање : 17/09/2018
Класи на осигурување : 
Сите класи и основи

Александра Танатарец

РСВ : ОБ-0601
Број на решение : 19-4-786
Датум на издавање : 01/03/2019
Класи на осигурување :
Сите класи и основи

Даниел Паришко

РСВ : ОБ-0600
Број на решение : 19-4-748
Датум на издавање : 31/10/2018
Класи на осигурување :
Сите класи и основи

Љупчо Поповски

РСВ : ОБ-0599
Број на решение : 19-4-611
Датум на издавање : 31/10/2018
Класи на осигурување :
Сите класи и основи

Снежана Рувинова

РСВ : ОБ-0585
Број на решение : 19-4-606
Датум на издавање : 31/10/2018
Класи на осигурување :
Сите класи и основи

Марина Филипова

РСВ :
Број на решение : 14-3-688
Датум на издавање : 24/06/2022
Класи на осигурување :
Сите класи и основи

Роберт Ѓорѓиевски

РСВ : ОБ-0598
Број на решение : 19-4-610
Датум на издавање : 11/12/2018
Класи на осигурување : 
Сите класи и основи

Благојче Кулевски

РСВ : ОБ-0602
Број на решение : 19-4-378
Датум на издавање : 20/05/2019
Класи на осигурување :
Сите класи и основи

Јасмина Димитровска Босилкова

РСВ : ОБ-0626
Број на решение : 18-3-456
Датум на издавање : 12/06/2020
Класи на осигурување :
Сите класи и основи

Билјана Николовска Андоновска

РСВ : ОБ-0028
Број на решение : 11-16135/2
Датум на издавање : 22/05/2006
Класи на осигурување :
Сите класи и основи

Филип Тромбев

РСВ : ОБ-0627
Број на решение : 18-3-457
Датум на издавање : 05/06/2020
Класи на осигурување :
Сите класи и основи

Арсов Виктор

РСВ : ОБ-0501
Број на решение : 19-3-290
Датум на издавање : 14/11/2017
Класи на осигурување : 
Сите класи и основи

Дарко Гоцевски

РСВ : ОБ-0510
Број на решение : 19-3-330
Датум на издавање : 04/04/2018
Класи на осигурување : 
Сите класи и основи

Виолета Ивановска

РСВ : ОБ-0181
Број на решение : 09-4071/2
Датум на издавање : 02/12/2011
Класи на осигурување :
Сите класи и основи

Ристо Милевски

РСВ : ОБ-0642
Број на решение : 18-3-1007
Датум на издавање : 28/12/2020
Класи на осигурување :
Сите класи и основи

Благица Коцева – Тодорова

РСВ : ОБ-0644
Број на решение : 14-3-9
Датум на издавање : 29/01/2021
Класи на осигурување : 
Сите класи и основи

Марјан Николоски

РСВ : ОБ-0136
Број на решение : 14-3-378
Датум на издавање : 28/02/2023
Класи на осигурување:
Сите класи и основи

Марија Дафовска

РСВ : ОБ-0647
Број на решение : 14-3-37
Датум на издавање : 08/02/2021
Класи на осигурување:
Сите класи и основи

Марија Аџиоска

РСВ : ОБ-0647
Број на решение : 14-3-602
Датум на издавање : 01/06/2022
Класи на осигурување:
Сите класи и основи

Даниела Бојаровска

РСВ : 06-0209
Број на решение : 09-743/2
Датум на издавање : 16/03/2012
Класи на осигурување:
Сите класи и основи

Божидар Новевски

РСВ :
Број на решение : 14-3-519
Датум на издавање : 11/05/2022
Класи на осигурување:
Сите класи и основи

Дијана Јовановска

РСВ :
Број на решение : 14-3-521
Датум на издавање : 11/05/2022
Класи на осигурување:
Сите класи и основи

Таше Наумовски

РСВ :
Број на решение : 14-3-611
Датум на издавање : 08/06/2022
Класи на осигурување:
Сите класи и основи