СН Осигурителен Брокер има потреба од  5 соработници – Телефонски агенти за приватно здравствено  осигурување.

Добредојдени се пријавите од кандидати кои:

 • Поседуваат високо развиени комуникациски способности
 • Амбициозни
 • Желни за напредок и надградување на себеси
 • Способност за тимска работа
 • Позитивни
 • Упорни
 • Одговорни
 • Мотивирани за повисоки остварувања
Што очекуваме од Вас:
 • склучување полиси
 • Остварување позитивна комуникација со клиентите
 • поддршка на активностите на продажната мрежа и креативност во поглед на таргет групи на клиенти
 • Претставување и добро владеење на пакетите за осигурување
 • доследно исполнување на плановите за продажба
 • Информирање и запознавање со услугите на осигурување на потенцијални клиенти
СН Осигурителен брокер нуди:
 • Редовна плата
 • систем на наградување
 • Бесплатна обука
 • Достапност 24/7 на искусните вработени

*Кандидати со лиценца за брокер имаат предност.

*Избраните кандидати ги следи обука која трае 14 дена