СН Осигурителен брокер АД Битола има потреба за засновање на работен однос на следните работни места:

Стручен соработник за продажба – 6 отворени позиции
Реон: Скопје, Кавадарци, Гевгелија, Кичево, Штип и Демир Хисар

Како Стручен соработник за продажба потребно е да има:

– Стручниот соработник за директна продажба треба да го познава пазарот на осигурување во Република Северна Македонија,
– Бара и придобива нови клиенти,
– Врши продажба на полиси за различни видови на класи на осигурување,
– Врши теренско организирање на работата,
– Врши анализа на портфолио за правни лица,
– Дава поддршка и помага на осигуреникот околу остварување на своите права од осигурување и се грижи за навремена наплата на премијата на осигурување,
– Ги обновува постојните полиси за осигурување
– Одржува контакти со клиентите и ги известува за сите значајни промени во Друштвото
– Води прецизна евиденција за склучените договори за осигурување и преземените активности во тој дел
– Должен е да се обучува за ефикасно извршување на работните задачи на работното место

Потребни квалификациите :

– Висока стручна подготовка (ВСС) ќе се смета за предност
– Работно искуство во осигурување- директна продажба од минимум 1 година,
– Поседување на брокерска лиценца ќе се смета за предност
– Работно познавање во MS Office
– Чувство за однос со клиенти
– Развиени организациски способности
– Возачка дозвола Б категорија

Услови и бенифиции:

– Загарантирана бруто-плата
– Полно работно време од 40 часа неделно
– Договор на определено време од 3 месеци со можност за продолжување на договорот на наопределено време

Вашата професионална биографија CV пратете ја нашиот е-маил адреса kariera@snbroker.mk со НАЗНАКА за работна позиција и реон во кој аплицирате.
Напомена : Ќе бидат контактирани само оние кандидати кои ќе бидат избрани во потесен круг.

Придружете ни се нас и на нашиот професионален тим!