Списание МК ОСИГУРУВАЊЕ бр.9

  • МК ОСИГУРУВАЊЕ бр.9

Во овој број на списанието направивме спој помеѓу почетокот и завршетокот на процесот на осигурување – продажба на осигурување, остварен ризик и исплата на штета. На што се темели успешна продажба? Пред сè на стручно планирање на продажниот оддел во друштвата за осигурување во кој треба да се изберат и оспособат соодветни кадри. Внатрешните кадри, според мислење на вработените (72%), се сè уште столб на продажната мрежа. Меѓутоа, осовременувањето на продажбата води кон развој на надворешната продажна мрежа, брокери, агенти за осигурување и онлајн продажба. Ништо од тие канали на продажба нема да функционира ако до потенцијалните осигуреници не се стигне со маркетиншко дејствување во вид на промоција во осигурувањето. Кај еден вид на осигурување, надомест на штетата не е и не може прецизно математички да се одреди и не зависи ниту од договорувачот на осигурување, ниту од друштвото за осигурување. Вмешани сè уште две страни: оштетен – лице на кое му се повредени личните права и судот.

Прочитајте повеќе на следниот линк.

 

2018-11-12T15:18:45+00:00