Христо Кондовски
РСВ : ОБ-0349
Број на решение : 07-3-884
Датум на издавање : 23/06/2014
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21
Зоран Пејчиновски
РСВ : ОБ-0350
Број на решение : 07-3-883
Датум на издавање : 23/06/2014
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21
Николина Таневска
РСВ : ОБ-0430
Број на решение : 19-3-714
Датум на издавање : 11/11/2015
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21
Александра Петровска
РСВ : ОБ-0405
Број на решение : 19-3-393
Датум на издавање : 01/07/2015
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21
Мирослав Затарковски
РСВ : ОБ-0411
Број на решение : 19-3-421
Датум на издавање : 29/07/2015
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21
Катерина Стојаноска
РСВ : ОБ-0475
Број на решение : 19-3-99
Датум на издавање : 06/04/2017
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21
Бојан Москов
РСВ : ОБ-0471
Број на решение : 19-3-24
Датум на издавање : 06/02/2017
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21
Ивана Наќеска
РСВ : ОБ-0468
Број на решение : 19-3-804
Датум на издавање : 29/12/2016
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21
Ивана Фидановска Мицевска
РСВ : ОБ-0489
Број на решение : 19-3-227
Датум на издавање : 04/08/2017
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21
Хелена Цветкоска
РСВ : ОБ-0428
Број на решение : 19-3-758
Датум на издавање : 02/12/2015
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21
Даниела Бојаровска
РСВ : ОБ-0209
Број на решение : 09-3352-3
Датум на издавање : 02/12/2011
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21
Мариетка Нешкоска
РСВ : ОБ-0131
Број на решение : 09-669/2
Датум на издавање : 15/02/2011
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21
Флорин Лимани
РСВ : ОБ-0506
Број на решение : 19-3-348
Датум на издавање : 03/01/2018
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21
Деан Стојановски
РСВ : ОБ-0522
Број на решение : 19-3-442
Датум на издавање : 29/06/2018
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21
Билјана Наумова
РСВ : ОБ-0525
Број на решение : 19-3-448
Датум на издавање : 29/06/2018
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21
Иванчо Дафовски
РСВ : ОБ-0523
Број на решение : 19-3-444
Датум на издавање : 29/06/2018
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21
Владимир Славкоски
РСВ : ОБ-0524
Број на решение : 19-3-443
Датум на издавање : 29/06/2018
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21
Лилјана Наумоска
РСВ : ОБ-0068
Број на решение : 12-01-20
Датум на издавање : 13/09/2018
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21
Сања Драгарска
РСВ : ОБ-0541
Број на решение : 19-3-848
Датум на издавање : 13/09/2018
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21
Ана Карапетковски
РСВ : ОБ-0536
Број на решение : 19-3-576
Датум на издавање : 14/08/2018
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21
Александра Блажевска
РСВ : ОБ-0535
Број на решение : 19-3-857
Датум на издавање : 17/09/2018
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21
Александра Танатарец
РСВ : ОБ-0601
Број на решение : 19-4-786
Датум на издавање : 01/03/2019
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21
Даниел Паришко
РСВ : ОБ-0600
Број на решение : 19-4-748
Датум на издавање : 31/10/2018
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21
Љупчо Поповски
РСВ : ОБ-0599
Број на решение : 19-4-611
Датум на издавање : 31/10/2018
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21
Снежана Рувинова
РСВ : ОБ-0585
Број на решение : 19-4-606
Датум на издавање : 31/10/2018
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21
Роберт Ѓорѓиевски
РСВ : ОБ-0598
Број на решение : 19-4-610
Датум на издавање : 11/12/2018
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21
Благојче Кулевски
РСВ : ОБ-0602
Број на решение : 19-4-378
Датум на издавање : 20/05/2019
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21
Даниела Темова Стојановска
РСВ : ОБ-0633
Број на решение : 18-3-871
Датум на издавање : 01/09/2021
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21
Филип Аслимовски
РСВ : ОБ-0406
Број на решение : 19-4-245
Датум на издавање : 07/09/2015
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21
Јасмина Димитровска Босилкова
РСВ : ОБ-0626
Број на решение : 18-3-456
Датум на издавање : 12/06/2020
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21
Филип Тромбев
РСВ : ОБ-0627
Број на решение : 18-3-457
Датум на издавање : 05/06/2020
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21
Арсов Виктор
РСВ : ОБ-0501
Број на решение : 19-3-290
Датум на издавање : 14/11/2017
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21
Дарко Гоцевски
РСВ : ОБ-0510
Број на решение : 19-3-330
Датум на издавање : 04/04/2018
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21
Ристо Милевски
РСВ : ОБ-0642
Број на решение : 18-3-1007
Датум на издавање : 28/12/2020
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21
Тамара Неделковска
РСВ : ОБ-0645
Број на решение :
Датум на издавање : 29/01/2021
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21
Благица Коцева – Тодорова
РСВ : ОБ-0644
Број на решение : 14-3-9
Датум на издавање : 29/01/2021
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21
Валентина Митевски
РСВ : ОБ-0648
Број на решение : 14-3-36
Датум на издавање : 08/02/2021
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21
Марија Дафовска
РСВ : ОБ-0647
Број на решение : 14-3-37
Датум на издавање : 08/02/2021
Класи на осигурување : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21