РЕГИСТАР НА БРОКЕРИ

Христо Кондовски
Христо Кондовски
Ул. Леринска бр. 43/76
Град : Битола
РСВ : ОБ-0349
Датум на вработување : December 18, 2014
Број на решение : 07-3-884
Датум на издавање : June 23, 2014
Статус : Активен
Зоран Пејчиновски
Зоран Пејчиновски
Ул. Сисак бр.37
Град : Битола
РСВ : ОБ-0350
Датум на вработување : March 19, 2014
Број на решение : 07-3-883
Датум на издавање : June 23, 2014
Статус : Активен
Николина Таневска
Николина Таневска
Ул. Илчо Стојановски бр.200
Град : Битола
РСВ : ОБ-0430
Датум на вработување : December 18, 2014
Број на решение : 19-3-714
Датум на издавање : November 11, 2015
Статус : Активен
Александра Петровска
Александра Петровска
Ул. Владимир Назор бр.26а
Град : Битола
РСВ : ОБ-0405
Датум на вработување : December 18, 2014
Број на решение : 19-3-393
Датум на издавање : July 1, 2015
Статус : Активен
Кристијан Крстевски
Кристијан Крстевски
Ул. Вера Јоциќ бр.12-39
Град : Скопје
РСВ : ОБ-0410
Датум на вработување : September 11, 2015
Број на решение : 19-3-422
Датум на издавање : July 29, 2015
Статус : Активен
Мирослав Затарковски
Мирослав Затарковски
Бул. Партизански Одреди бр.18/1-11
Град : Скопје
РСВ : ОБ-0411
Датум на вработување : December 17, 2015
Број на решение : 19-3-421
Датум на издавање : July 29, 2015
Статус : Активен
Катерина Стојаноска
Катерина Стојаноска
Ул. Велјаноски Дарко бр.15
Град : Прилеп
РСВ : ОБ-0475
Датум на вработување : May 21, 2015
Број на решение : 19-3-99
Датум на издавање : April 6, 2017
Статус : Активен
Бојан Москов
Бојан Москов
Ул. Републиканска бр.24
Град : Прилеп
РСВ : ОБ-0471
Датум на вработување : February 1, 2016
Број на решение : 19-3-24
Датум на издавање : February 6, 2017
Статус : Активен
Ивана Наќеска
Ивана Наќеска
Ул. 4-ти Јули бр.188/4-3
Град : Кичево
РСВ : ОБ-0468
Датум на вработување : June 5, 2016
Број на решение : 19-3-804
Датум на издавање : December 29, 2016
Статус : Активен
Ивана Фидановска Мицевска
Ивана Фидановска Мицевска
Ул. Босна бр. 110 А
Град : Битола
РСВ : ОБ-0489
Датум на вработување : June 8, 2016
Број на решение : 19-3-227
Датум на издавање : August 4, 2017
Статус : Активен
Хелена Цветкоска
Хелена Цветкоска
Ул. Аминта трети бр.15-17
Град : Скопје
РСВ : ОБ-0428
Датум на вработување : July 21, 2017
Број на решение : 19-3-758
Датум на издавање : December 2, 2015
Статус : Активен
Даниела Бојаровска
Даниела Бојаровска
Ул. Радован Цониќ бр.87
Град : Тетово
РСВ : ОБ-0209
Датум на вработување : December 15, 2017
Број на решение : 09-3352-3
Датум на издавање : December 2, 2011
Статус : Активен
Мариетка Нешкоска
Мариетка Нешкоска
Ул. Самоилова бр.16
Град : Прилеп
РСВ : ОБ-0131
Датум на вработување : March 31, 2018
Број на решение : 09-669/2
Датум на издавање : February 15, 2011
Статус : Активен
Флорин Лимани
Флорин Лимани
Ул.176 бр.26
Град : Тетово
РСВ : ОБ-
Датум на вработување : June 22, 2017
Број на решение : 19-3-348
Датум на издавање : January 3, 2018
Статус : Активен
Деан Стојановски
Деан Стојановски
Ул. Анести Пановски бр.14-11
Град : Битола
РСВ : ОБ-
Датум на вработување : March 4, 2016
Број на решение : 19-3-442
Датум на издавање : June 29, 2018
Статус : Активен
Билјана Наумова
Билјана Наумова
Ул. Стив Наумов бр.80
Град : Битола
РСВ : ОБ-
Датум на вработување : March 8, 2017
Број на решение : 19-3-448
Датум на издавање : June 29, 2018
Статус : Активен
Иванчо Дафовски
Иванчо Дафовски
Ул. Крстин Чулаковски бр.74
Град : Битола
РСВ : ОБ-
Датум на вработување : March 4, 2016
Број на решение : 19-3-444
Датум на издавање : June 29, 2018
Статус : Активен
Владимир Славкоски
Владимир Славкоски
Ул. Карпош бр.6/1-16
Град : Битола
РСВ : ОБ-
Датум на вработување : October 27, 2015
Број на решение : 19-3-443
Датум на издавање : June 29, 2018
Статус : Активен
Лилјана Наумоска
Лилјана Наумоска
Ул. Ленин бр.25
Град : Прилеп
РСВ : ОБ-
Датум на вработување : August 15, 2018
Број на решение : 12-01-20
Датум на издавање : September 13, 2018
Статус : Активен
Сања Драгарска
Сања Драгарска
Ул. 13-ти Јули бр.1/31
Град : Битола
РСВ : ОБ-
Датум на вработување : June 20, 2018
Број на решение : 19-3-848
Датум на издавање : September 13, 2018
Статус : Активен
Ана Карапетковски
Ана Карапетковски
Ул. Генерал В. Карангелевски бр.П6/2-24
Град : Битола
РСВ : ОБ-
Датум на вработување : June 5, 2017
Број на решение : 19-3-576
Датум на издавање : August 14, 2018
Статус : Активен
Александра Блажевска
Александра Блажевска
Ул. Димитар Влахов бр.14
Град : Битола
РСВ : ОБ-
Датум на вработување : July 21, 2015
Број на решение : 19-3-857
Датум на издавање : September 17, 2018
Статус : Активен