РЕГИСТАР НА БРОКЕРИ

Христо Кондовски
Христо Кондовски
Ул. Леринска бр. 43/76
Град : Битола
РСВ : ОБ-0349
Датум на вработување : 18.12.2014
Број на решение : 07-3-884
Датум на издавање : 23.06.2014
Статус : Активен
Зоран Пејчиновски
Зоран Пејчиновски
Ул. Сисак бр.37
Град : Битола
РСВ : ОБ-0350
Датум на вработување : 19.03.2014
Број на решение : 07-3-883
Датум на издавање : 23.06.2014
Статус : Активен
Николина Таневска
Николина Таневска
Ул. Илчо Стојановски бр.200
Град : Битола
РСВ : ОБ-0430
Датум на вработување : 18.12.2014
Број на решение : 19-3-714
Датум на издавање : 11.11.2015
Статус : Активен
Александра Петровска
Александра Петровска
Ул. Владимир Назор бр.26а
Град : Битола
РСВ : ОБ-0405
Датум на вработување : 18.12.2014
Број на решение : 19-3-393
Датум на издавање : 01.07.2015
Статус : Активен
Кристијан Крстевски
Кристијан Крстевски
Ул. Вера Јоциќ бр.12-39
Град : Скопје
РСВ : ОБ-0410
Датум на вработување : 11.09.2015
Број на решение : 19-3-422
Датум на издавање : 29.07.2015
Статус : Активен
Мирослав Затарковски
Мирослав Затарковски
Бул. Партизански Одреди бр.18/1-11
Град : Скопје
РСВ : ОБ-0411
Датум на вработување : 17.12.2015
Број на решение : 19-3-421
Датум на издавање : 29.07.2015
Статус : Активен
Катерина Стојаноска
Катерина Стојаноска
Ул. Велјаноски Дарко бр.15
Град : Прилеп
РСВ : ОБ-0475
Датум на вработување : 21.05.2015
Број на решение : 19-3-99
Датум на издавање : 06.04.2017
Статус : Активен
Бојан Москов
Бојан Москов
Ул. Републиканска бр.24
Град : Прилеп
РСВ : ОБ-0471
Датум на вработување : 01.02.2016
Број на решение : 19-3-24
Датум на издавање : 06.02.2017
Статус : Активен
Ивана Наќеска
Ивана Наќеска
Ул. 4-ти Јули бр.188/4-3
Град : Кичево
РСВ : ОБ-0468
Датум на вработување : 05.06.2016
Број на решение : 19-3-804
Датум на издавање : 29.12.2016
Статус : Активен
Ивана Фидановска Мицевска
Ивана Фидановска Мицевска
Ул. Босна бр. 110 А
Град : Битола
РСВ : ОБ-0489
Датум на вработување : 08.06.2016
Број на решение : 19-3-227
Датум на издавање : 04.08.2017
Статус : Активен
Хелена Цветкоска
Хелена Цветкоска
Ул. Аминта трети бр.15-17
Град : Скопје
РСВ : ОБ-0428
Датум на вработување : 21.07.2017
Број на решение : 19-3-758
Датум на издавање : 02.12.2015
Статус : Активен
Даниела Бојаровска
Даниела Бојаровска
Ул. Радован Цониќ бр.87
Град : Тетово
РСВ : ОБ-0209
Датум на вработување : 15.12.2017
Број на решение : 09-3352-3
Датум на издавање : 02.12.2011
Статус : Активен
Мариетка Нешкоска
Мариетка Нешкоска
Ул. Самоилова бр.16
Град : Прилеп
РСВ : ОБ-0131
Датум на вработување : 31.03.2018
Број на решение : 09-669/2
Датум на издавање : 15.02.2011
Статус : Активен
Флорин Лимани
Флорин Лимани
Ул.176 бр.26
Град : Тетово
РСВ : ОБ-0506
Датум на вработување : 22.06.2017
Број на решение : 19-3-348
Датум на издавање : 03.01.2018
Статус : Активен
Деан Стојановски
Деан Стојановски
Ул. Анести Пановски бр.14-11
Град : Битола
РСВ : ОБ-0522
Датум на вработување : 04.03.2016
Број на решение : 19-3-442
Датум на издавање : 29.06.2018
Статус : Активен
Билјана Наумова
Билјана Наумова
Ул. Стив Наумов бр.80
Град : Битола
РСВ : ОБ-0525
Датум на вработување : 08.03.2017
Број на решение : 19-3-448
Датум на издавање : 29.06.2018
Статус : Активен
Иванчо Дафовски
Иванчо Дафовски
Ул. Крстин Чулаковски бр.74
Град : Битола
РСВ : ОБ-0523
Датум на вработување : 04.03.2016
Број на решение : 19-3-444
Датум на издавање : 29.06.2018
Статус : Активен
Владимир Славкоски
Владимир Славкоски
Ул. Карпош бр.6/1-16
Град : Битола
РСВ : ОБ-0524
Датум на вработување : 27.10.2015
Број на решение : 19-3-443
Датум на издавање : 29.06.2018
Статус : Активен
Лилјана Наумоска
Лилјана Наумоска
Ул. Ленин бр.25
Град : Прилеп
РСВ : ОБ-0068
Датум на вработување : 15.08.2018
Број на решение : 12-01-20
Датум на издавање : 13.09.2018
Статус : Активен
Сања Драгарска
Сања Драгарска
Ул. 13-ти Јули бр.1/31
Град : Битола
РСВ : ОБ-0541
Датум на вработување : 20.06.2018
Број на решение : 19-3-848
Датум на издавање : 13.09.2018
Статус : Активен
Ана Карапетковски
Ана Карапетковски
Ул. Генерал В. Карангелевски бр.П6/2-24
Град : Битола
РСВ : ОБ-0536
Датум на вработување : 05.06.2017
Број на решение : 19-3-576
Датум на издавање : 14.08.2018
Статус : Активен
Александра Блажевска
Александра Блажевска
Ул. Димитар Влахов бр.14
Град : Битола
РСВ : ОБ-0535
Датум на вработување : 21.07.2015
Број на решение : 19-3-857
Датум на издавање : 17.09.2018
Статус : Активен
Александра Танатарец
Александра Танатарец
Ул.Никола Тесла бр.9-42
Град : Скопје
РСВ :
Датум на вработување : 01.03.2018
Број на решение : 19-4-786
Датум на издавање : 01.03.2019
Статус : Активен
Даниел Паришко
Даниел Паришко
Ул.Климент Охридски бр.66
Град : Битола
РСВ :
Датум на вработување : 23.01.2019
Број на решение : 19-4-748
Датум на издавање : 31.10.2018
Статус : Активен
Љупчо Поповски
Љупчо Поповски
Ул.Карпош бр.6/5-4
Град : Битола
РСВ :
Датум на вработување : 11.07.2018
Број на решение : 19-4-611
Датум на издавање : 31.10.2018
Статус : Активен
Снежана Рувинова
Снежана Рувинова
Ул.Питу Гули бр 45
Град : Охрид
РСВ :
Датум на вработување : 20.06.2018
Број на решение : 19-4-606
Датум на издавање : 31.10.2018
Статус : Активен
Роберт Ѓорѓиевски
Роберт Ѓорѓиевски
Ул.Митре Врчковски бр.25
Град : Битола
РСВ :
Датум на вработување : 19.02.2015
Број на решение : 19-4-610
Датум на издавање : 11.12.2018
Статус : Активен
Благојче Кулевски
Благојче Кулевски
Ул.Ристо Кавалиновски БР.3
Град : Битола
РСВ :
Датум на вработување : 26.10.2015
Број на решение : 19-4-378
Датум на издавање : 20.05.2019
Статус : Активен