ПРИВАТНО СЕМЕЈНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

  • Осигурување живот

Започнавме да нудиме нов и уникатен осигурителен продукт, Семејно Приватно Здравствено Осигурување и за првпат во Македонија постои производ за приватно здравствено осигурување за сите членови на едно семејство, со една заедничка полиса, по достапна месечна премија. Овој вид на осигурување е популарен во светот бидејќи со полисата за семејното приватно здравствено осигурување се обезбедува широк спектар на покритие на трошоци за лекување во сите приватни здравствени установи.
Пакетот Семејно Здравствено Осигурување овозможува директна исплата на трошоците за лекување кон најдобрите приватните здравствени установи во државата за болничко лекување и лекување малигни болести како „Систина“, „Ремедика“, „Неуромедика“ и др.
Приватното Семејно Здравствено Осигурување нуди три вида на осигурување – Основно, Комфорт и Премиум, кои се движат од месечни премии за целото семејство од 1800, 2000 и 3350 денари.

Семејното здравствено осигурување овозможува хоспитализирање на осигуреникот, покривање на болнички трошоци за сместување во болничка соба, специјалистички и дијагностички постапки, вклучително и патологија, Х-зраци, КТ-скен, MRI-скеновите PET-скенови, хируршка операција, болнички материјали, лекови и завои пропишани од страна на лекар, ангажиран болнички персонал, хирург, специјалист, анестезиолог, користење интензивна нега, користење на операциона сала и импланти. Со овој продукт се предвидуваат и трошоци за превентивни прегледи по избор на осигуреникот без претходна индикација и тоа: гинеколошки преглед, кардиолошки преглед, ЕКГ, комплетна дијагностика на гради, мамографија, уролошки преглед, интернистички преглед,  стоматолошки прегледи, офталмолошки прегледи и лабораториски анализи.

2018-11-12T15:19:22+00:00