Осигурување на земјоделие 2018-03-23T02:20:48+01:00

Осигурување на земјоделие

Одберете безбедна иднина – осигурете ги вашите посеви, плодови и животни. Голем дел од територијата на Република Македонија е прекриен со обработлива земја, што претставува основен услов за земјоделска и сточарска дејност. Инвестирањето во модернизирање [...]

Осигурување на посеви и плодови

Земјоделското осигурување подразбира осигурување на сите земјоделски култури во неоживеана и необрана состојба: лозови насади; овошни насади; житни култури; градинарски култури; индустриски култури; Основното осигурување опфаќа осигурување од: град; пожар; гром. Дополнително можете да се [...]

Земјоделско осигурување

Домашните миленици и другите животни се од непроценлива вредност за сопствениците. Осигурете ги во случај на незгода или болест. И покрај големата грижа, животните можат да се разболат, да се повредат, па дури и да [...]