Осигурување на земјоделие 2018-03-23T02:20:48+01:00

Осигурување на посеви и плодови

Земјоделското осигурување подразбира осигурување на сите земјоделски култури во неоживеана и необрана состојба: • лозови насади; • овошни насади; • житни култури; • градинарски култури; • индустриски култури; Основното осигурување опфаќа осигурување од: • [...]

Осигурување на животни

Домашните миленици и другите животни се од непроценлива вредност за сопствениците. Осигурете ги во случај на незгода или болест. И покрај големата грижа, животните можат да се разболат, да се повредат, па дури и [...]